Informatie over de ViiZ Inkomensanalyse





Wat is een Inkomensanalyse ?

Wat is een Inkomensanalyse ?

Wat is een Inkomensanalyse ?

Wat is een Inkomensanalyse ?

Wat is een Inkomensanalyse ?

De Inkomensanalyse is een overzicht van het zakelijk inkomen van uw klant bij een groot aantal geldverstrekkers
met en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Ingewikkelde en tijdrovende berekeningen behoren tot het verleden.
Geen puzzeltochten meer door het woud van acceptatierichtlijnen van de geldverstrekkers.

U heeft snel een helder overzicht (streven: binnen 48 uur) van het zakelijk inkomen van uw klant bij de verschillende geldverstrekkers.


Toetsinkomen
We berekenen het toetsinkomen bij een groot aantal geldverstrekkers volgens de formules zoals de geldverstrekkers deze aan ons hebben aangegeven.

Toetsinkomen

    Voor een IB-ondernemer of een DGA  
    Zowel met met als zonder Nationale Hypotheek Garantie  
    Bij de berekeningen houden we rekening met de ontwikkeling (trend) van het inkomen  
    We voeren de door de geldverstrekkers gewenste correcties op het inkomen door.  
Opmerkingen:
We berekenen het Zakelijk Inkomen en houden geen rekening met:
- Overige inkomsten
- Pensioeninkomen
Houdt u daarmee rekening bij ondernemers binnen 10 jaar voor hun AOW-leeftijd.  



Kengetallen (ratio's)
We controleren of de informatie voldoet aan de eisen van de geldverstrekkers met betrekking tot de bestendigheid van het zakelijk inkomen. Daarvoor worden kengetallen (ratio's) gebruikt.

Kengetallen

We controleren of de informatie voldoet aan de voorwaarden van de geldverstrekkers met betrekking tot:  
    Eigen Vermogen  
    Current Ratio  
    Quick Ratio  
    Solvabiliteitsratio  
    Werkkapitaal  
    Resultaat  
- Bij de controles houden we rekening met de ontwikkeling (trend) van de kengetallen en de onderliggende waarden.
- We voeren de door de geldverstrekkers gewenste correcties op de cijfers van de balans, verlies- en winstrekening en IB-Aangifte door en analyseren de toelichting bij het jaarrapport.
- Bij eventuele negatieve uitkomsten kijken wij of er door de geldverstrekker toegestane compensaties mogelijk zijn.
- De resultaten geven wij weer in de vorm van Akkoord (Groen), Voorleggen (Oranje) en Niet-Akkoord (Rood).
- Als wij geen inkomen kunnen afgeven, geven wij welk onderdeel van de scan heeft geleid tot Voorleggen of Niet-Akkoord.
- Ons systeem vult automatisch de QuickScans en Spreadsheets van de geldverstrekkers. Bij een aanvraag hoeft u deze dus niet meer zelf in te vullen.  



Overige Voorwaarden
Maar er zijn nog veel meer voorwaarden van toepassing. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan dit ertoe leiden dat wij geen inkomen kunnen afgeven.

Overige voorwaarden

In de komende releases zullen we controles aan de volgende voorwaarden toevoegen  
    Percentage aandelenbelang DGA  
    3 jaar aaneengesloten inkomen uit hetzelfde bedrijf  
    Wijzigingen bedrijfsactiviteiten  
    Sector / Branche  
    Wijzigingen Sector / Branche  
    Aantal ondernemingen  
    Consolidatie  
    In buitenland gevestigd  
    Buitenlands belastingplichtig  



Lees verder   Terug naar top  

 
 

Inkomensanalyse

 
 

Welke geldverstrekkers

Welke geldverstrekkers

Welke geldverstrekkers

Welke geldverstrekkers

Welke geldverstrekkers

 
 
 

Welke zekerheid biedt de Inkomensanalyse

Welke zekerheid biedt de Inkomensanalyse

Welke zekerheid biedt de Inkomensanalyse

Welke zekerheid biedt de Inkomensanalyse

Welke zekerheid biedt de Inkomensanalyse


Zo groot mogelijke voorspelbaarheid
De Inkomensanalyse biedt een zo goed mogelijke voorspelbaarheid van het zakelijk inkomen van zelfstandig ondernemers. Wij hebben intensief overleg met de acceptanten van de meeste geldverstrekkers, waardoor wij over informatie beschikken die niet in acceptatiegidsen of Quickscans beschikbaar is.
Hoe meer informatie wij van een geldverstrekker hebben, des te groter is de voorspelbaarheid.


Geldverstrekker stelt zelf vast
Hoe goed wij het zakelijk inkomen ook analyseren, geldverstrekkers stellen bij een aanvraag altijd zelf het inkomen vast. Ook veranderen voorwaarden, beoordelingsrichtlijnen en acceptatiekaders voortdurend. Deze kunnen nog niet bij ons bekend zijn of nog niet in onze systemen zijn doorgevoerd. Aan de berekende inkomens kunnen geen rechten worden ontleend.


Geen controle van informatie
Wij controleren geen informatie of documenten. De Inkomensanalyse wordt opgesteld op basis van de door u aangeleverde informatie en documenten.


Inkomensverklaring
Wilt u 100% zekerheid vooraf? Houdt u dan onze website goed in de gaten. We zijn met een aantal geldverstrekkers in gesprek over de mogelijkheden tot het verstrekken van een 'Inkomensverklaring'. Wij stellen voor u het inkomen vast maar u dient zelf vooraf na te gaan of een geldverstrekker het door ons vastgestelde inkomen volgt.

Lees verder   Terug naar top  

 
 
 

Waarom een ViiZ Inkomensanalyse

Waarom een ViiZ Inkomensanalyse

Waarom een ViiZ Inkomensanalyse

Waarom een ViiZ Inkomensanalyse

Waarom een ViiZ Inkomensanalyse

Financieringsmogelijkheden
Een zich oriënterende klant wil graag vóór hij een huis koopt weten wat zijn financieringsmogelijkheden zijn, zeker een zelfstandig ondernemer. Uw klant gaat ervan uit dat u als adviseur deze informatie kunt geven.

Maar kunt u alle cijfers in jaarrapporten en IB-aangiftes goed interpreteren? Kunt u nog wijs uit het oerwoud aan acceptatierichtlijnen? Kent u alle correcties en compensatiemogelijkheden? En hoe interpreteren de acceptanten de richtlijnen? Gaat u alle Quickscans invullen? Hoeveel tijd kost het u? Wat als u een fout maakt?

De oplossing is er: de “Inkomensanalyse voor ondernemers”. Een helder overzicht van de zakelijke inkomens van uw klant bij een groot aantal geldverstrekkers. Hiermee kunt u uw klant snel en gemakkelijk helpen.

Lees verder   Terug naar top  

 
 
 
 
 

Toelichting op de Inkomensanalyse

Toelichting op de Inkomensanalyse

Toelichting op de Inkomensanalyse

Toelichting op de Inkomensanalyse

Toelichting op de Inkomensanalyse

Naast een helder overzicht van de zakelijke inkomens bij de diverse geldverstrekkers, bevat de Inkomensanalyse ook een “Toelichting”. De toelichting geeft extra informatie over de zakelijk inkomens of de voorwaardenchecks.

Welke informatie geeft de toelichting:
1. Algemene toelichting
2. Oranje gebied
3. Rode gebied

Algemene toelichting
In de toelichting staat informatie over de relevante acceptatierichtlijnen van desbetreffende geldverstrekker. Een voorbeeld van algemene informatie bij een geldverstrekker is of er beperkingen gelden voor de maximale verstrekking.

Oranje gebied - Voorleggen
Soms valt de verstrekte informatie in het “oranje gebied” en zal deze voorgelegd moeten worden aan de geldverstrekker. Wij laten dan toch het berekende inkomen zien, maar geven dit aan in lichtgrijs en doorgestreept, bijvoorbeeld € 46.252. Zo heeft u een idee wat het inkomen zou kunnen zijn als de geldverstrekker bij voorleggen toch akkoord gaat of tevreden is met eventueel aanvullend opgevraagde informatie. Ook geven wij het onderdeel van de voorwaardencheck aan waardoor deze in het oranje gebied valt.

Rood gebied - Voldoet niet aan de voorwaarden
Soms voldoet bepaalde informatie niet aan de eisen van de geldverstrekker en valt deze in het “rode gebied”. Wij kunnen dan geen inkomen berekenen. Ook hier geven wij het onderdeel van de voorwaardencheck aan waardoor deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Lees verder   Terug naar top  

 
 
 

Wat zeggen de sterren

Wat zeggen de sterren

Wat zeggen de sterren

Wat zeggen de sterren

Wat zeggen de sterren

 
 
 
 

Hoe vraag ik een Inkomensanalyse aan

Hoe vraag ik een Inkomensanalyse aan

Hoe vraag ik een Inkomensanalyse aan

Hoe vraag ik een Inkomensanalyse aan

Hoe vraag ik een Inkomensanalyse aan

Waar vraagt u een Inkomensanalyse aan?
Iedere tussenpersoon met een AFM-vergunning kan een Inkomensanalyse aanvragen. De Inkomensanalyse kunt u online aanvragen bij een van onderstaande serviceproviders:

                           


  Heeft u al een aanstelling bij de een van de serviceproviders?
Als u al een aanstelling heeft bij een van de serviceproviders, dan kunt u de Inkomensanalyse eenvoudig bij een van hen aanvragen.

  Heeft u nog géén aanstelling bij een van de serviceproviders?
Als u nog géén aanstelling heeft bij een van deze serviceproviders, neemt u dan contact met hen op. Er wordt altijd een oplossing gevonden.

Registreren
Voordat u een Inkomensanalyse kunt aanvragen, moet u zich altijd eerst registreren. Bent u aangesloten bij een van bovengenoemde serviceproviders, dan heeft u van hen een e-mail met inloggegevens ontvangen. Volgt u de registratieprocedure, log daarna weer in en u kunt aan de slag.

Waar vraagt u een Inkomensanalyse aan?
Iedere tussenpersoon met een AFM-vergunning kan een Inkomensanalyse aanvragen. De Inkomensanalyse kunt u online aanvragen bij De Financiële Makelaar.


  Heeft u al een aanstelling
Als u al een aanstelling heeft bij De Financiële Makelaar, dan kunt u de Inkomensanalyse eenvoudig aanvragen.

  Heeft u nog géén aanstelling
Als u nog géén aanstelling heeft bij de Financiële makelaar, neemt u dan contact met hen op. Er wordt altijd een oplossing gevonden.

Registreren
Voordat u een Inkomensanalyse kunt aanvragen, moet u zich altijd eerst registreren. Bent u aangesloten bij De Financiële Makelaar, dan heeft u een e-mail met inloggegevens ontvangen. Volgt u de registratieprocedure, log daarna weer in en u kunt aan de slag.

Waar vraagt u een Inkomensanalyse aan?
Iedere tussenpersoon met een AFM-vergunning kan een Inkomensanalyse aanvragen. De Inkomensanalyse kunt u online aanvragen bij FlexFront.

  Heeft u al een aanstelling
Als u al een aanstelling heeft bij FlexFront, dan kunt u de Inkomensanalyse eenvoudig aanvragen.

  Heeft u nog géén aanstelling
Als u nog géén aanstelling heeft bij FlexFront, neemt u dan contact met hen op. Er wordt altijd een oplossing gevonden.

Registreren
Voordat u een Inkomensanalyse kunt aanvragen, moet u zich altijd eerst registreren. Bent u aangesloten bij FlexFront, dan heeft u een e-mail met inloggegevens ontvangen. Volgt u de registratieprocedure, log daarna weer in en u kunt aan de slag.

Waar vraagt u een Inkomensanalyse aan?
Iedere tussenpersoon met een AFM-vergunning kan een Inkomensanalyse aanvragen.
De Inkomensanalyse kunt u online aanvragen bij VCN United Capital.


  Heeft u al een aanstelling
Als u al een aanstelling heeft bij VCN United Capital, dan kunt u de Inkomensanalyse eenvoudig aanvragen.

  Heeft u nog géén aanstelling
Als u nog géén aanstelling heeft bij VCN United Capital, neemt u dan contact met hen op. Er wordt altijd een oplossing gevonden.

Registreren
Voordat u een Inkomensanalyse kunt aanvragen, moet u zich altijd eerst registreren. Bent u aangesloten bij VCN United Capital, dan heeft u een e-mail met inloggegevens ontvangen. Volgt u de registratieprocedure, log daarna weer in en u kunt aan de slag.

Waar vraagt u een Inkomensanalyse aan?
Iedere tussenpersoon met een AFM-vergunning kan een Inkomensanalyse aanvragen. De Inkomensanalyse kunt u online aanvragen bij FlexFront.

  Heeft u al een aanstelling
Als u al een aanstelling heeft bij FlexFront, dan kunt u de Inkomensanalyse eenvoudig aanvragen.

  Heeft u nog géén aanstelling
Als u nog géén aanstelling heeft bij DAK, neemt u dan contact met hen op. Er wordt altijd een oplossing gevonden.

Registreren
Voordat u een Inkomensanalyse kunt aanvragen, moet u zich altijd eerst registreren. Bent u aangesloten bij DAK, dan heeft u een e-mail met inloggegevens ontvangen. Volgt u de registratieprocedure, log daarna weer in en u kunt aan de slag.

U vraagt heel eenvoudig in 3 stappen een Inkomensanalyse aan:
1. Opdracht geven
2. Aantal Klantgegevens invoeren
3. Documenten uploaden

1. Opdracht geven
U logt in, kiest voor “Nieuwe Klant” en vult het online opdrachtformulier in.

2. Aantal klantgegevens invoeren
Daarna vult u een aantal klantgegevens in. De klantgegevens bestaan uit basisgegevens en gegevens van de onderneming(en):

      Eenmanszaak
      Klik hier voor een voorbeeld van de gegevens

      DGA
      Klik hier voor een voorbeeld van de gegevens

3. Documenten uploaden
We vragen u de volgende documenten volledig te uploaden:
* Aangifte Inkomstenbelasting laatste 3 jaren
* Jaarrapport laatste 3 jaren

QuickScans en Spreadsheets
Ons systeem vult automatisch de QuickScans en Spreadsheets van de geldverstrekkers die hiermee werken. Bij een aanvraag hoeft u deze dus niet meer zelf in te vullen.

Lees verder   Terug naar top  

 
 
 
 

Wat kost een Inkomensanalyse

Wat kost een Inkomensanalyse

Wat kost een Inkomensanalyse

Wat kost een Inkomensanalyse

Wat kost een Inkomensanalyse

Flexfront | Prijzen

Inkomensanalyse

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Inkomensverklaring

    IB-ondernemer:   € 390,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 465,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 595,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Betaling
• Verrekening in rekening-courant voor aangesloten tussenpersonen

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt uitsluitend bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.


De Financiële Makelaar | Prijzen

Inkomensanalyse

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Inkomensverklaring

    IB-ondernemer:   € 390,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 465,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 595,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Betaling
Wij verzoeken u vooraf te betalen. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen kunt u aan de slag. U ontvangt van ons bericht zodra wij uw betaling hebben ontvangen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
• iDeal
• Vooraf overmaken door Tussenpersoon: U kunt betalen via een betaal-link die naar het emailadres van de tussenpersoon wordt gestuurd. U kunt na het geven van de opdracht doorgaan met het invullen van de klantgegevens en het uploaden van de documenten. Wij gaan aan de slag zodra uw betaling ontvangen is.
• Overmaken op rekening: NL08 ABNA 0486 1242 58 o.v.v. Inkomensanalyse voor [Voorletters + Tussenvoegsel + Achternaam klant].

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt alleen bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

VCN United Capital | Prijzen

Inkomensanalyse

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Inkomensverklaring

    IB-ondernemer:   € 390,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 465,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 595,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Betaling
• Verrekening in rekening-courant voor aangesloten tussenpersonen

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt alleen bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

DAK | Prijzen

Inkomensanalyse

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Inkomensverklaring

    IB-ondernemer:   € 390,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 465,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 595,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Betaling
• Verrekening in rekening-courant voor aangesloten tussenpersonen

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt alleen bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

Betaling
Wij verzoeken u vooraf te betalen. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen kunt u aan de slag. U ontvangt van ons bericht zodra wij uw betaling hebben ontvangen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
• iDeal
• Vooraf overmaken door Tussenpersoon: U kunt betalen via een betaal-link die naar het emailadres van de tussenpersoon wordt gestuurd. U kunt na het geven van de opdracht doorgaan met het invullen van de klantgegevens en het uploaden van de documenten. Wij gaan aan de slag zodra uw betaling ontvangen is.
• Overmaken op rekening: NL08 ABNA 0486 1242 58 o.v.v. Inkomensanalyse voor [Voorletters + Tussenvoegsel + Achternaam klant].

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt alleen bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

De Financiële Makelaar | Prijzen

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.



Betaling
• Verrekening in rekening-courant voor aangesloten tussenpersonen

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt uitsluitend bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

Flexfront | Prijzen

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.



Betaling
• Verrekening in rekening-courant voor aangesloten tussenpersonen

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt alleen bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

VCN United Capital | Prijzen

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.



Betaling
• Verrekening in rekening-courant voor aangesloten tussenpersonen

No Cure No Pay
Als wij een inkomen voor uw klant hebben berekend en een aanvraag wordt afgewezen uitsluitend op basis van het zakelijk inkomen, krijgt u uw geld terug. Dit geldt alleen bij een geldverstrekker met een voorspelbaarheid van 3 sterren of meer.

DAK | Prijzen

    IB-ondernemer:   € 295,-
    DGA - Enkelvoudige BV:   € 345,-
    DGA - Holding + Werkmaatschappij:   € 395,-
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.



Lees verder   Terug naar top  

 
 
 
 

Voor welke ondernemer maken wij een ViiZ Inkomensanalyse

Voor welke ondernemer maken wij een ViiZ Inkomensanalyse

Voor welke ondernemer maken wij een ViiZ Inkomensanalyse

Voor welke ondernemer maken wij een ViiZ Inkomensanalyse

Voor welke ondernemer maken wij een ViiZ Inkomensanalyse

Voor welke ondernemers is het op dit moment mogelijk om een inkomensanalyse aan te vragen?
• Als de jaarrapporten en IB-aangiftes over de afgelopen 3 kalenderjaren * beschikbaar zijn
• Als de ondernemer een belang heeft in één onderneming of voor DGA een Holding met één werkmaatschappij **
• Als de ondernemer 3 jaar lang aaneengesloten inkomen uit hetzelfde bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteiten genoten heeft
• Als de onderneming in Nederland gevestigd is
• Als de onderneming geen seks- of drugsgerelateerde activiteiten *** verricht

In de volgende situaties moet u rekening houden dat in de Inkomensanalyse slechts een beperkt aantal geldverstrekkers beschikbaar zijn:
* Als de onderneming in 2014 opgericht is of als 2014 geen volledig jaar is.

** - Bij een beperkt aantal geldverstrekkers worden een stamrecht-bv, een inactieve te beëindigen onderneming (zonder restverplichtingen) of een Stichting Administratie Kantoor (STAK) niet meegeteld bij het maximum aantal ondernemingen.
    - Ook geldt bij een aantal geldverstrekkers bij een Holding-Werkmaatschappij constructie dat de cijfers geconsolideerd moeten zijn.
    - Veel geldverstrekkers houden bij de bepaling van het belang van een DGA ook rekening met het belang van een (ex-)partner en kinderen.

*** Voor ondernemers in de horeca, agrarische sector (landbouw, bosbouw en visserij), autohandel, money transfer, onroerend goed handel zijn mogelijk maar één of slechts enkele geldverstrekkers beschikbaar. Ook zijn er beperkingen voor sectoren als winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering en delfstoffen, markt- of straathandel of extraterritoriale organisaties.


Toekomst
In de toekomst zullen ook startende ondernemers die korter dan 3 jaar ondernemer zijn en ondernemers met een belang in meer dan 2 ondernemingen een Inkomensanalyse kunnen aanvragen.

Terug naar top